Integraal integriteitsmanagement

De afgelopen jaren is de aandacht voor integriteit en integer handelen binnen arbeidsorganisaties sterk toegenomen. Soms door vervelende incidenten of door regelgeving vanuit een toezichthouder, maar vaak ook door een toenemend bewustzijn bij bestuurders dat organisaties integer willen en moeten handelen. Integriteit is een onderdeel geworden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Fides Integriteit maakt voor zijn werkzaamheden op het gebied van integraal integriteitsmanagement gebruik van het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO).

“Integraal integriteitsmanagement is het planmatig bevorderen van de integriteit van een organisatie. Een organisatie is integer wanneer zij zorgvuldig, uitlegbaar en consistent handelt ten aanzien van de rechten en belangen van haar stakeholders.”

Bij integriteitsmanagement is het wenselijk dat een organisatie een eenduidige boodschap uitzendt omtrent de gewenste waarden en normen. De structuur en de cultuur dienen op elkaar afgestemd te zijn. Controleren waar nodig, stimuleren waar mogelijk.

Aangezien er meer situaties dan regels zijn, is het van belang dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om integer te handelen.

Fides Integriteit ondersteunt zijn opdrachtgevers in het uitvoeren van integriteitsmanagement met: