Human Resource Management

Soms bestaat er een specifieke behoefte op het vakgebied van Human Resource Management (HRM), een opdracht die u op projectbasis wilt laten uitvoeren of u heeft behoefte aan extra capaciteit voor een beperkte periode. U hebt bijvoorbeeld problemen met een slecht functionerende medewerker of wilt functionerings- en beoordelingsgesprekken gaan invoeren. Of u moet een reorganisatie doorvoeren. Maar u hebt zelf niemand in dienst die voldoende expertise heeft en/of de tijd kan vrijmaken om dit zelf te realiseren.

Fides Integriteit heeft ruime ervaring in alle voorkomende werkzaamheden binnen het vakgebied van HRM, zowel in de profit als in de non-profit sector.

Een aantal voorbeelden van uitgevoerde projecten / werkzaamheden zijn onder meer:

  • Ontwikkelen, schrijven en implementeren van arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen of een personeelsreglement
  • ‍Begeleiden van reorganisaties of ontslagzaken
  • Reguliere ondersteuning voor personeelsaangelegenheden
  • Adviseren, ondersteunen en coachen van het (lijn) management
  • Ontwikkelen en implementeren HR-beleid en personeelsinstrumenten

Fides Integriteit kan u ondersteunen indien u tijdelijk HRM-expertise in wilt huren. Hetzij voor de invulling van een HRM-functie, ter vervanging tijdens ziekte of zwangerschapsverlof of omdat de werkdruk extra mankracht vereist. Het is dan prettig om te weten dat uw HRM-zaken in vertrouwde handen zijn.