Bedrijfsrecherche / Integriteitsonderzoek

Uit onderzoek blijkt dat organisaties regelmatig geconfronteerd worden met fraude en niet integer handelen, zowel binnen als buiten de organisatie. Dit veroorzaakt onrust en gevoelens van onveiligheid binnen een organisatie en kan leiden tot (imago) schade. Soms is er zelfs een risico voor de continuïteit van uw organisatie.

Het is dus van belang als organisatie adequaat te reageren op signalen van (mogelijk) niet integer gedrag of fraude. Het uitvoeren van een onafhankelijk, objectief en discreet onderzoek naar de feiten en ‘verhalen’ rond incidenten kan helderheid brengen. Als u weet wat er echt heeft gespeeld, kunt u de juiste maatregelen treffen.

Gezien onze ruime ervaring zijn wij in staat om onze werkwijze en adviezen af te stemmen op de situatie en u hierover adequaat te adviseren.

Fides Integriteit voert onderzoek uit naar (vermoedens van):

  • Diefstal / verduistering
  • Fraude / oplichting
  • Afpersing / sabotage
  • Financiële fraude / malversaties
  • Ongeoorloofd ziekteverzuim
  • Concurrentiebeding / relatiebeding
  • Misbruik bedrijfsgegevens
  • Digitale fraude

Onze werkwijze

Onderzoeken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever; u voert zelf de regie in het onderzoek. De doelstelling van het onderzoek wordt vooraf met u besproken en vastgelegd. Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd en er wordt regelmatig tussentijds overleg gevoerd met de opdrachtgever. Vanuit de bevindingen van een onderzoek doen wij op hoofdlijnen aanbevelingen ter verbetering van procedures / administratieve processen en (beveiligings) maatregelen. Aan het einde van het onderzoek kunt u een heldere rapportage verwachten van onze bevindingen, die eventueel te gebruiken is in een juridische procedure.

Fides Integriteit is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend particulier recherchebureau (POB 1482) en handelt in overeenstemming met de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). Ook handelen wij volgens de gedragscode Nederlandse Veiligheidsbranche.

De medewerkers van Fides Integriteit zijn gediplomeerd particulier onderzoekers en beschikken over ruime (recherche) kennis en ervaring.

Digitaal forensisch onderzoek

Met een gerenommeerde partner verzorgt Fides Integriteit ook digitaal forensisch onderzoek als onderdeel van een toedrachts- of fraudeonderzoek. Elk type gegevensdrager kan onderzocht worden, waaronder mobiele telefoons en computers. Ook onderzoek op en naar sociale media, forums, handelssites behoort tot de mogelijkheden. Alle door ons geleverde onderzoeksbevindingen zijn te gebruiken in (gerechtelijke) procedures.

Wilt u informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.