Consultancy

Naar aanleiding van signalen uit uw organisatie, een fraudeonderzoek of uit een integriteit risico scan kan duidelijk worden dat uw werkprocessen voor verbetering vatbaar zijn. Fides Integriteit adviseert organisaties over de wijze waarop (proces) verbeteringen kunnen worden doorgevoerd zodat integriteitrisico’s beheerst worden.

Wij maken hiervoor in overleg met u een maatwerk plan van aanpak met daarin duidelijk geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen. Indien gewenst kan een consultant voor een bepaalde periode gedetacheerd worden bij uw organisatie.

Wilt u informatie over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.