Workshops

Fides Integriteit verzorgt verschillende workshops en trainingen op het gebied integriteit in organisaties en integraal integriteitsmanagement:

Workshop integraal integriteitsmanagement

In deze korte workshop (duur: 1 uur) wordt aan de hand van het Stimuleringskader Integere Organisatie (SIO) een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de huidige stand van zaken rond het thema integriteit in uw organisatie. Wat zou het plan voor uw organisatie kunnen zijn om te komen tot integraal integriteitsmanagement?

Workshop riskmanagement

In deze korte workshop (duur: 1 uur) wordt u meegenomen in de wereld van de frauderisico’s. Theorie, praktijk en actualiteit: kun je fraude en frauderisico’s vroegtijdig herkennen en preventieve maatregelen nemen? Wat is de mores in uw organisatie?

Workshop Integriteit

Deze workshop (duur: 1 dagdeel) is zo ingericht dat de deelnemers actief aan de slag gaan met het thema integriteit. Na een korte inleiding rond theorie, praktijk en actualiteit worden dilemma’s besproken aan de hand van casussen uit de praktijk van uw organisatie. Hierbij worden zo nodig de geldende regels (gedragscode / bedrijfsregelingen etc.) van uw organisatie besproken en toegelicht. Het bespreken van dilemma’s in deze workshops levert over het algemeen veel stof op tot napraten.

Alle workshops worden natuurlijk op maat gemaakt voor uw organisatie.